4,4000 zł
0,80% 0,0350 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 98 386 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 680 0
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 598 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 181 0
Amortyzacja (tys.) 141 0
EBITDA (tys.) -2 539 0
Aktywa (tys.) 217 995 315 510
Kapitał własny (tys.)* -102 895 97 049
Liczba akcji (tys. szt.) 20 326,660 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) -5,062
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej