4,4000 zł
0,80% 0,0350 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 187 746 160 005 204 575 203 398
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 238 7 106 8 649 8 182
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 688 4 399 6 937 6 590
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 086 2 448 5 272 3 941
Amortyzacja (tys.) 3 217 3 169 3 107 3 165
EBITDA (tys.) 11 455 10 275 11 756 11 347
Aktywa (tys.) 478 304 475 635 545 137 555 833
Kapitał własny (tys.)* 172 985 175 305 183 016 186 384
Liczba akcji (tys. szt.) 74 565,269 74 565,269 74 565,269 74 565,269
Zysk na akcję (zł) 0,041 0,033 0,071 0,053
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,320 2,351 2,454 2,500
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej