4,4000 zł
0,80% 0,0350 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 153 285 131 754 146 186 151 228
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 374 5 700 6 634 5 794
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 296 3 176 4 565 3 322
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 381 2 074 2 132 2 899
Amortyzacja (tys.) 3 303 3 184 3 164 3 170
EBITDA (tys.) 7 677 8 884 9 798 8 964
Aktywa (tys.) 451 973 455 943 446 261 458 899
Kapitał własny (tys.)* 165 091 161 669 167 951 169 232
Liczba akcji (tys. szt.) 74 565,269 74 565,269 74 565,269 74 565,269
Zysk na akcję (zł) 0,045 0,028 0,029 0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,214 2,168 2,252 2,270
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej