59,1000 zł
-1,50% -0,9000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 831 2 504 2 986 3 800
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -40 138 424 861
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 056 8 032 435 7 772
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 417 6 590 355 6 487
Amortyzacja (tys.) 6 7 25 42
EBITDA (tys.) -34 145 449 903
Aktywa (tys.) 18 303 27 277 30 977 39 389
Kapitał własny (tys.)* 15 123 21 714 23 903 30 300
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) 2,105 2,561 0,138 2,521
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,877 8,439 9,289 11,776
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej