59,1000 zł
-1,50% -0,9000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 942 820 6 141 1 095
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -134 136 4 930 -944
Zysk (strata) brutto (tys.) -136 144 4 833 38
Zysk (strata) netto (tys.)* -98 131 3 897 -457
Amortyzacja (tys.) 5 4 4 6
EBITDA (tys.) -129 140 4 934 -938
Aktywa (tys.) 7 143 7 204 12 343 15 963
Kapitał własny (tys.)* 6 959 7 090 10 987 13 955
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) -0,038 0,051 1,514 -0,178
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,704 2,755 4,270 5,423
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej