pb.pl
26,5000 zł
-3,28% -0,9000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe - NEWAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 240 164 159 218 355 173 269 069
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 562 32 248 70 823 47 296
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 025 25 934 64 460 41 431
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 742 23 098 54 076 32 567
Amortyzacja (tys. zł) 8 362 8 168 8 488 8 483
EBITDA (tys. zł) 30 924 40 416 79 311 55 779
Aktywa (tys. zł) 1 256 703 1 383 893 1 357 331 1 386 412
Kapitał własny (tys. zł)* 473 839 496 937 551 800 584 367
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,001 45 000,001 45 000,001 45 000,001
Zysk na akcję (zł) 0,305 0,513 1,202 0,724
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,530 11,043 12,262 12,986
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej