pb.pl
26,3000 zł
0,38% 0,1000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe - NEWAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 147 508 498 882 141 530 240 164
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 440 94 276 4 254 22 562
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 513 90 545 505 19 025
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 209 75 793 -1 425 13 742
Amortyzacja (tys. zł) 9 486 8 955 8 950 8 362
EBITDA (tys. zł) 17 926 103 231 13 204 30 924
Aktywa (tys. zł) 1 075 590 1 201 112 1 210 150 1 246 531
Kapitał własny (tys. zł)* 420 057 495 272 493 847 473 839
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,001 45 000,001 45 000,001 45 000,001
Zysk na akcję (zł) 0,094 1,684 -0,032 0,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,335 11,006 10,974 10,530
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej