pb.pl
26,4000 zł
-0,38% -0,1000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe - NEWAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 119 099 220 893 164 965 117 604
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 117 26 076 14 950 -11 058
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -581 21 800 11 772 -12 550
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -461 15 674 9 945 -10 500
Amortyzacja (tys. zł) 7 910 8 126 7 905 8 679
EBITDA (tys. zł) 6 793 34 202 22 855 -2 379
Aktywa (tys. zł) 880 066 869 043 856 536 950 752
Kapitał własny (tys. zł)* 389 812 405 345 415 155 373 361
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,001 45 000,001 45 000,001 45 000,001
Zysk na akcję (zł) -0,010 0,348 0,221 -0,233
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,662 9,008 9,226 8,297
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej