pb.pl
27,2000 zł
2,64% 0,7000 zł
NEWAG S.A. (NWG)

Wyniki finansowe - NEWAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 453 195 558 712
Kapitał własny (tys. zł)* 236 582 244 916
Liczba akcji (tys. szt.) 45 000,000 45 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,257 5,443
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej