pb.pl
2,0800 zł
-5,45% -0,1200 zł
Rubicon Partners NFI SA (RBC)

Wyniki finansowe - RUBICON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 327 129 511 610
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 090 -739 -1 473 -267
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 432 -747 -1 859 -502
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 404 -869 -1 841 -465
Amortyzacja (tys. zł) 303 573 -457 55
EBITDA (tys. zł) -4 787 -166 -1 930 -212
Aktywa (tys. zł) 13 475 15 168 14 195 15 058
Kapitał własny (tys. zł)* -207 -1 507 -2 256 -2 650
Liczba akcji (tys. szt.) 229 230,000 229 230,000 229 230,000 3 820,500
Zysk na akcję (zł) -0,010 -0,004 -0,008 -0,122
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,001 -0,007 -0,010 -0,694
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej