pb.pl
2,0800 zł
-5,45% -0,1200 zł
Rubicon Partners NFI SA (RBC)

Wyniki finansowe - RUBICON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 4 649
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 1 262
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 8 661
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 8 197
Amortyzacja (tys. zł) 0 19
EBITDA (tys. zł) 0 1 281
Aktywa (tys. zł) 99 219 0
Kapitał własny (tys. zł)* 78 784 0
Liczba akcji (tys. szt.) 79 810,206 79 810,206
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,987 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej