pb.pl
2,0800 zł
-5,45% -0,1200 zł
Rubicon Partners NFI SA (RBC)

Wyniki finansowe - RUBICON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 905 495 130 625
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -176 -298 -5 321 -330
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 137 191 -12 437 -198
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 055 190 -12 209 -203
Amortyzacja (tys. zł) 6 10 6 3
EBITDA (tys. zł) -170 -288 -5 315 -327
Aktywa (tys. zł) 29 972 35 454 22 118 22 484
Kapitał własny (tys. zł)* 11 228 12 218 133 -70
Liczba akcji (tys. szt.) 229 230,000 229 230,000 229 230,000 229 230,000
Zysk na akcję (zł) -0,013 0,001 -0,053 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,049 0,053 0,001 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej