pb.pl
2,0800 zł
-5,45% -0,1200 zł
Rubicon Partners NFI SA (RBC)

Wyniki finansowe - RUBICON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 86 2 123 1 195 707
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 055 1 090 -25 -783
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 844 355 62 402
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 949 329 71 461
Amortyzacja (tys. zł) 15 6 4 15
EBITDA (tys. zł) -2 040 1 096 -21 -768
Aktywa (tys. zł) 30 496 30 131 36 525 30 938
Kapitał własny (tys. zł)* 13 347 13 676 13 747 14 208
Liczba akcji (tys. szt.) 229 230,000 229 230,000 229 230,000 229 230,000
Zysk na akcję (zł) -0,009 0,001 0,000 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,058 0,060 0,060 0,062
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej