pb.pl
1,9500 zł
-2,01% -0,0400 zł
Rubicon Partners NFI SA (RBC)

Wyniki finansowe - RUBICON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 535 284 1 320 1 377
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 729 -449 -123 358
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 687 -630 826 333
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 504 -630 492 333
Amortyzacja (tys. zł) 1 4 6 7
EBITDA (tys. zł) -1 728 -445 -117 365
Aktywa (tys. zł) 27 658 33 810 31 073 31 451
Kapitał własny (tys. zł)* 13 449 16 017 13 311 13 170
Liczba akcji (tys. szt.) 229 230,000 229 230,000 229 230,000 229 230,000
Zysk na akcję (zł) -0,020 -0,003 0,002 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,059 0,070 0,058 0,057
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej