pb.pl
0,7500 zł
1,35% 0,0100 zł
Impera Capital SA (IMP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 14 17 10
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -181 -267 247 -9
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -154 -374 -333 2 942
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -154 -374 -333 2 942
Amortyzacja (tys. zł) 1 2 1 1
EBITDA (tys. zł) -180 -265 248 -8
Aktywa (tys. zł) 14 734 14 364 14 016 15 382
Kapitał własny (tys. zł)* 12 690 12 316 11 983 14 926
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 9 400,000 7 831,487 7 831,487
Zysk na akcję (zł) -0,016 -0,040 -0,043 0,376
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,350 1,310 1,530 1,906
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej