Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 17 10 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -267 247 -9 -204
Zysk (strata) brutto (tys.) -374 -333 2 942 563
Zysk (strata) netto (tys.)* -374 -333 2 942 563
Amortyzacja (tys.) 2 1 1 1
EBITDA (tys.) -265 248 -8 -203
Aktywa (tys.) 14 364 14 016 15 382 15 950
Kapitał własny (tys.)* 12 316 11 983 14 926 15 489
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 7 831,487 7 831,487 7 831,487
Zysk na akcję (zł) -0,040 -0,043 0,376 0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,310 1,530 1,906 1,978
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej