Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 136 90 28 17
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -229 663 -322 -181
Zysk (strata) brutto (tys.) -7 479 -159 -273 -154
Zysk (strata) netto (tys.)* -7 479 -165 -274 -154
Amortyzacja (tys.) 2 1 1 1
EBITDA (tys.) -227 664 -321 -180
Aktywa (tys.) 17 239 17 021 14 931 14 734
Kapitał własny (tys.)* 15 167 15 002 12 844 12 690
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,796 -0,018 -0,029 -0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,614 1,596 1,366 1,350
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej