Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 155 172 158 146
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -990 -77 -113 -78
Zysk (strata) brutto (tys.) -3 525 -283 -3 661 -93
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 525 -283 -3 662 -93
Amortyzacja (tys.) 5 4 2 2
EBITDA (tys.) -985 -73 -111 -76
Aktywa (tys.) 28 598 28 281 24 784 24 679
Kapitał własny (tys.)* 26 684 26 401 22 739 22 646
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,375 -0,030 -0,390 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,839 2,809 2,419 2,409
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej