Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 245 232 203 199
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -152 -147 48 -210
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 592 -884 11 215 -5 488
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 592 -884 11 215 -5 506
Amortyzacja (tys.) 4 4 4 1
EBITDA (tys.) -148 -143 52 -209
Aktywa (tys.) 27 256 26 345 40 016 33 107
Kapitał własny (tys.)* 25 384 24 500 35 715 30 209
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,169 -0,094 1,193 -0,586
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,700 2,606 3,799 3,214
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej