Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 281 250 310 154
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -221 -149 -125 -215
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 348 1 097 -901 1 470
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 351 1 148 -893 1 470
Amortyzacja (tys.) 4 4 4 4
EBITDA (tys.) -217 -145 -121 -211
Aktywa (tys.) 27 708 30 217 28 425 30 392
Kapitał własny (tys.)* 25 251 26 399 25 506 26 976
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,463 0,122 -0,095 0,156
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,686 2,808 2,713 2,870
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej