Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 293 321 362 322
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 285 -2 628 1 728 -292
Zysk (strata) brutto (tys.) -12 641 -4 996 -2 926 4 979
Zysk (strata) netto (tys.)* -12 582 -5 080 -2 938 4 960
Amortyzacja (tys.) 5 5 5 4
EBITDA (tys.) -3 280 -2 623 1 733 -288
Aktywa (tys.) 43 560 28 204 25 406 32 009
Kapitał własny (tys.)* 32 660 27 580 24 642 29 602
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000
Zysk na akcję (zł) -1,339 -0,540 -0,313 0,528
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,474 2,934 2,621 3,149
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej