Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 987 1 789 451 338
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 882 -384 2 139 189
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 000 -14 979 12 571 1 069
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 892 -14 849 12 150 1 069
Amortyzacja (tys.) -169 15 1 416 11
EBITDA (tys.) -2 051 -369 3 555 200
Aktywa (tys.) 79 000 51 199 49 316 51 933
Kapitał własny (tys.)* 53 125 35 910 44 560 44 801
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,122 9 400,122 9 400,122 9 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,414 -1,580 1,293 0,114
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,652 3,820 4,740 4,766
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej