Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 536 608 554
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 089 -4 475 -1 781
Zysk (strata) brutto (tys.) -7 549 -18 231 -4 054
Zysk (strata) netto (tys.)* -7 563 -17 454 -3 871
Amortyzacja (tys.) 0 198 197
EBITDA (tys.) -2 089 -4 277 -1 584
Aktywa (tys.) 112 477 91 922 91 074
Kapitał własny (tys.)* 73 812 60 216 58 105
Liczba akcji (tys. szt.) 8 566,789 8 566,789 8 566,789
Zysk na akcję (zł) -0,883 -2,037 -0,452
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,616 7,029 6,783
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej