pb.pl

Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 685 2 558 -2 557
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -194 259 2 310 -2 748
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -338 188 2 499 -2 522
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -331 269 2 064 -2 186
Amortyzacja (tys. zł) 2 3 2 3
EBITDA (tys. zł) -192 262 2 312 -2 745
Aktywa (tys. zł) 76 204 77 738 80 717 80 150
Kapitał własny (tys. zł)* 61 875 62 144 65 113 62 927
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) -0,008 0,006 0,048 -0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,446 1,452 1,522 1,471
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej