pb.pl

Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 298 -9 342 1 591 -5 278
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 909 -9 839 1 200 -5 381
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 229 -5 558 832 -3 816
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 984 -4 543 584 -3 144
Amortyzacja (tys. zł) 4 2 2 3
EBITDA (tys. zł) 1 913 -9 837 1 202 -5 378
Aktywa (tys. zł) 86 929 76 696 77 591 75 193
Kapitał własny (tys. zł)* 69 309 64 766 65 350 62 206
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) 0,023 -0,106 0,014 -0,073
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,620 1,514 1,527 1,454
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej