pb.pl

Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 562 1 662 1 698 3 638
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 245 2 001 1 243 3 241
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 846 -535 1 669 2 236
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 711 -1 095 1 158 2 623
Amortyzacja (tys. zł) 4 3 3 3
EBITDA (tys. zł) 1 249 2 004 1 246 3 244
Aktywa (tys. zł) 81 435 81 762 85 352 85 464
Kapitał własny (tys. zł)* 65 047 64 544 67 477 68 325
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) 0,017 -0,026 0,027 0,061
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,520 1,509 1,577 1,597
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej