pb.pl

Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 432 3 373 1 363 1 748
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -60 3 105 964 1 464
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 517 1 322 -154 966
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 379 1 007 -194 738
Amortyzacja (tys. zł) 4 4 3 4
EBITDA (tys. zł) -56 3 109 967 1 468
Aktywa (tys. zł) 78 145 78 192 78 489 79 759
Kapitał własny (tys. zł)* 63 987 63 860 63 604 64 139
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) 0,009 0,024 -0,005 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,495 1,493 1,487 1,499
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej