pb.pl

Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 369 3 799 510 43
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 473 2 528 0 -179
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 485 2 543 5 359
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 075 2 186 -91 293
Amortyzacja (tys. zł) 11 10 10 8
EBITDA (tys. zł) 1 484 2 538 10 -171
Aktywa (tys. zł) 72 270 64 679 66 105 76 863
Kapitał własny (tys. zł)* 60 468 61 309 63 018 63 664
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) 0,025 0,051 -0,002 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,413 1,433 1,473 1,488
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej