pb.pl
4,1100 zł
0,24% 0,0100 zł
MDI Energia S.A. (MDI)

Wyniki finansowe - MDIENERGIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 571 11 678 -64 335
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 375 -3 451 -2 161 -472
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 124 -488 1 365 -582
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 709 -203 1 366 -518
Amortyzacja (tys. zł) 2 735 2 775 273 269
EBITDA (tys. zł) -1 640 -676 -1 888 -203
Aktywa (tys. zł) 189 641 39 469 15 316 82 830
Kapitał własny (tys. zł)* 1 401 940 2 306 18 492
Liczba akcji (tys. szt.) 4 195,733 4 195,731 4 195,731 4 195,731
Zysk na akcję (zł) -1,361 -0,048 0,326 -0,123
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,334 0,224 0,550 4,407
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej