4,5700 zł
0,00% 0,0000 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 903 2 001 13 971 3 538
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 938 -3 283 6 964 -12 946
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 595 115 9 585 19 849
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 427 -498 8 960 20 589
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -2 938 -3 283 6 964 -12 946
Aktywa (tys.) 205 585 223 751 233 740 250 095
Kapitał własny (tys.)* 116 154 115 505 124 443 144 988
Liczba akcji (tys. szt.) 10 133,584 10 133,584 10 133,584 10 133,584
Zysk na akcję (zł) -0,437 -0,049 0,884 2,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,462 11,398 12,280 14,308
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej