4,5700 zł
0,00% 0,0000 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 688 1 582 764
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 236 1 051 93
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 236 1 063 866
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 236 1 442 755
Amortyzacja (tys.) 16 11 10
EBITDA (tys.) 1 252 1 062 103
Aktywa (tys.) 0 0 0
Kapitał własny (tys.)* 0 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 456,871 456,871 456,871
Zysk na akcję (zł) 2,705 3,156 1,653
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej