4,5700 zł
0,00% 0,0000 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 609 1 169 2 696 9 505
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -74 -2 122 -2 375 4 140
Zysk (strata) brutto (tys.) -934 -1 132 -3 755 1 827
Zysk (strata) netto (tys.)* -883 -1 884 -3 552 462
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -74 -2 122 -2 375 4 140
Aktywa (tys.) 207 270 202 347 200 903 206 599
Kapitał własny (tys.)* 125 688 123 804 120 241 120 626
Liczba akcji (tys. szt.) 10 189,165 10 189,165 10 189,165 10 189,165
Zysk na akcję (zł) -0,087 -0,185 -0,349 0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,335 12,151 11,801 11,839
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej