4,5700 zł
0,00% 0,0000 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 230 11 492 3 902 1 898
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -702 -206 -177 -1 445
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 063 -1 134 -1 542 -2 413
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 782 -1 386 -1 757 -2 395
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -702 -206 -177 -1 445
Aktywa (tys.) 233 996 219 137 216 389 211 863
Kapitał własny (tys.)* 132 109 130 723 128 966 126 571
Liczba akcji (tys. szt.) 10 189,165 10 189,165 10 189,165 10 189,165
Zysk na akcję (zł) -0,567 -0,136 -0,172 -0,235
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,966 12,830 12,657 12,422
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej