4,5700 zł
0,00% 0,0000 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 710 48 544 16 106 6 621
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -42 017 4 168 72 -711
Zysk (strata) brutto (tys.) -41 709 2 621 6 609 784
Zysk (strata) netto (tys.)* -41 980 2 245 6 850 366
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -42 017 4 168 72 -711
Aktywa (tys.) 310 713 249 591 245 316 242 083
Kapitał własny (tys.)* 128 430 130 675 137 525 137 891
Liczba akcji (tys. szt.) 10 189,165 10 189,165 10 189,165 10 189,165
Zysk na akcję (zł) -4,120 0,220 0,672 0,036
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,605 12,825 13,497 13,533
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej