4,2400 zł
-0,93% -0,0400 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 225 619 281 537 409 530 301 300
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 346 5 954 6 774 10 451
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 144 4 849 5 774 7 636
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 066 4 081 5 420 5 250
Amortyzacja (tys.) 181 185 229 232
EBITDA (tys.) 4 527 6 139 7 003 10 683
Aktywa (tys.) 322 363 301 813 365 397 372 969
Kapitał własny (tys.)* 152 488 154 535 159 949 165 199
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,294 0,295 0,391 0,379
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,010 11,158 11,549 11,928
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej