4,1900 zł
2,70% 0,1100 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 174 632 125 201 109 624 115 044
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 305 3 375 -6 940 923
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 877 313 -4 287 312
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 220 267 -3 660 418
Amortyzacja (tys.) 517 331 301 322
EBITDA (tys.) 8 822 3 706 -6 639 1 245
Aktywa (tys.) 232 100 215 985 203 118 0
Kapitał własny (tys.)* 127 200 127 704 122 406 0
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,232 0,019 -0,264 0,030
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,184 9,221 8,838 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej