4,2400 zł
-0,93% -0,0400 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 185 140 139 994 218 432 119 072
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 003 349 4 862 -3 099
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 309 1 211 5 258 -4 394
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 114 1 300 3 365 -3 273
Amortyzacja (tys.) 574 352 448 401
EBITDA (tys.) -3 429 701 5 310 -2 698
Aktywa (tys.) 264 215 224 139 251 225 215 497
Kapitał własny (tys.)* 125 253 123 874 129 233 123 752
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,225 0,094 0,243 -0,236
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,044 8,944 9,331 8,935
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej