4,1900 zł
2,70% 0,1100 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007 III Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 136 687 107 094 146 595 116 603
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -52 1 384 3 867 -622
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 723 569 4 698 -147
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 397 571 4 976 -140
Amortyzacja (tys.) 423 176 286 401
EBITDA (tys.) 371 1 560 4 153 -221
Aktywa (tys.) 178 546 217 657 261 578 0
Kapitał własny (tys.)* 71 624 72 301 77 689 0
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej