3,9500 zł
-2,95% -0,1200 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2006 II Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 480 17 163
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 -166
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 55
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 113
Amortyzacja (tys.) 0 51
EBITDA (tys.) -4 -115
Aktywa (tys.) 8 432 0
Kapitał własny (tys.)* 532 0
Liczba akcji (tys. szt.) 347,900 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,529
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej