4,2400 zł
-0,93% -0,0400 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 480 17 163 147 506
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 -166 4 008
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 55 4 361
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 113 3 448
Amortyzacja (tys.) 0 51 70
EBITDA (tys.) -4 -115 4 078
Aktywa (tys.) 8 432 0 0
Kapitał własny (tys.)* 532 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 347,900 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,529
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej