4,1900 zł
2,70% 0,1100 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 137 853 128 624 175 715 122 019
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 570 1 296 1 214 2 614
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 502 1 607 978 2 242
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 164 882 1 204 1 736
Amortyzacja (tys.) 119 119 118 131
EBITDA (tys.) 1 689 1 415 1 332 2 745
Aktywa (tys.) 181 588 206 486 187 582 191 949
Kapitał własny (tys.)* 135 873 135 261 136 601 138 337
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,084 0,064 0,087 0,125
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,810 9,766 9,863 9,988
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej