3,9500 zł
-2,95% -0,1200 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 66 272 74 315 105 717 139 243
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 600 3 301 1 037 577
Zysk (strata) brutto (tys.) 707 3 642 348 951
Zysk (strata) netto (tys.)* 579 3 183 133 793
Amortyzacja (tys.) 131 144 142 145
EBITDA (tys.) 731 3 445 1 179 722
Aktywa (tys.) 164 498 180 653 193 158 178 078
Kapitał własny (tys.)* 130 966 133 890 132 384 133 264
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,042 0,230 0,010 0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,456 9,667 9,558 9,622
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej