4,2800 zł
1,90% 0,0800 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 74 315 105 717 139 243 96 892
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 301 1 037 577 2 017
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 642 348 951 1 708
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 183 133 793 1 446
Amortyzacja (tys.) 144 142 145 121
EBITDA (tys.) 3 445 1 179 722 2 138
Aktywa (tys.) 180 653 193 158 178 078 175 624
Kapitał własny (tys.)* 133 890 132 384 133 264 134 710
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,230 0,010 0,057 0,104
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,667 9,558 9,622 9,726
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej