4,1900 zł
2,70% 0,1100 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 88 314 105 943 146 651 66 272
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 772 942 544 600
Zysk (strata) brutto (tys.) 476 443 419 707
Zysk (strata) netto (tys.)* 324 329 475 579
Amortyzacja (tys.) 136 134 130 131
EBITDA (tys.) 908 1 076 674 731
Aktywa (tys.) 206 157 185 912 175 569 164 498
Kapitał własny (tys.)* 129 583 129 912 130 387 130 966
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,023 0,024 0,034 0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,356 9,380 9,414 9,456
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej