5,0500 zł
-0,59% -0,0300 zł
Novavis S.A. (NVV)

Informacje o spółce - NOVAVIS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Podstawą działalności firmy jest budowa własnych, średnich oraz dużych instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz powierzchniach dachowych. Posiadanie własnych zasobów energetycznych pozwala osiągać przychody z produkcji energii, a także umożliwia udział w tworzonym w Polsce rynku energii ze źródeł odnawialnych. Spółka zajmuje się również projektowaniem, budową oraz serwisem posprzedażowym instalacji fotowoltaicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bartycka 26 /PAWILON 58
Kod: 00-716
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6281103
Fax: +48 22 6281103
Internet: www.novavis.pl
Email: office@novavis.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Voolt SA
Prezes: Żak Wojciech
Sektor: energia odnawialna
EKD: pozostała działalność profesjonalna,naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskalsyfikowana
Liczba akcji: 8 421 875
Zatrudnienie:
  • 0 (2019r.) - spółka
  • 7 (2019r.) - grupa
Audytor: Edward Ostrowski Biegły Rewident
NIP: 5213629196
KRS: 0000417992
EKD: 74,90
Ticker GPW: NVV
ISIN: PLNVVIS00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 42 530 468,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 8 421 875 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 915 497
Liczba głosów na WZA: 8 421 875 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,12%
Kapitał akcyjny: 842 187,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 915 497
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,12%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,88%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Novavis Group SA 4 780 000 (56,76%) 4 780 000 (56,76%) 2020-10-01 SOB, YWL,
Marshall Nordic Ltd. 1 618 602 (19,22%) 1 618 602 (19,22%) 2020-11-13 NVG,
Żak Wojciech 516 895 (6,14%) 516 895 (6,14%) 2020-10-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2012-03-30 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-16
seria B - subskrypcja prywatna 2013-02-18 750 000
375 000,00
0,10 0,50 1 750 000
175 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-26
seria C - subskrypcja prywatna 2013-04-25 1 000 000
0,10 2 750 000
275 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-20

seria D - subskrypcja prywatna 2015-03-11 2 062 500
2 062 500,00
0,10 1,00 4 812 500
481 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-03
seria E - Marshall Nordic Ltd. 2015-10-08 3 609 375
3 609 375,00
0,10 1,00 8 421 875
842 187,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-20
zmiana firmy z Novavis SA na Voolt SA 2020-12-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żak Wojciech Prezes Zarządu 2012-03-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karmelita Piotr Przewodniczący RN 2021-06-29 NOVAVISG - Prezes Zarządu
EXORIGO - Członek RN
VERTE - Członek RN
Świtoński Eugeniusz Członek RN 2012-03-30 -
Puścian, Leszek Jerzy Członek RN 2016-06-30 -
Żelazny Roman Członek RN 2016-06-30 NOVAVISG - Członek RN
Krzyształowicz Paweł Członek RN 2021-06-29 NOVAVISG - Członek Zarządu