pb.pl
48,6000 zł
-0,10% -0,0500 zł
OncoArendi Therapeutics SA (OAT)

Wyniki finansowe - OAT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -376 0 124 910 203
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -513 -765 75 919 -2 359
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -464 -751 75 741 -2 140
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -464 -751 66 361 -2 140
Amortyzacja (tys. zł) 55 48 59 51
EBITDA (tys. zł) -458 -717 75 978 -2 308
Aktywa (tys. zł) 84 108 81 912 153 500 154 368
Kapitał własny (tys. zł)* 77 801 77 042 143 405 145 608
Liczba akcji (tys. szt.) 13 670,000 13 670,000 13 600,000 13 915,001
Zysk na akcję (zł) -0,034 -0,055 4,879 -0,154
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,691 5,636 10,544 10,464
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej