14,1400 zł
-0,56% -0,0800 zł
Onde SA (OND)

Wyniki finansowe - ONDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 182 736 317 903 338 058 245 122
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 286 22 390 16 716 17 000
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 203 19 686 15 755 11 197
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 926 17 389 10 723 10 207
Amortyzacja (tys.) 2 232 2 319 2 290 2 229
EBITDA (tys.) -1 054 24 709 19 006 19 229
Aktywa (tys.) 677 868 651 859 726 313 661 491
Kapitał własny (tys.)* 305 999 323 388 334 112 344 318
Liczba akcji (tys. szt.) 55 030,000 55 030,000 54 512,759 54 512,759
Zysk na akcję (zł) -0,090 0,316 0,197 0,187
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,561 5,877 6,129 6,316
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej