pb.pl
185,8000 zł
6,78% 11,8000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 171 026 104 518 1 670 347 197 632
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 58 459 28 517 972 776 43 198
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 59 891 27 755 976 308 37 051
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 54 778 23 382 984 188 32 487
Amortyzacja (tys. zł) 9 000 8 710 240 852 27 809
EBITDA (tys. zł) 67 459 37 227 1 213 628 71 007
Aktywa (tys. zł) 1 597 103 1 604 116 2 894 478 2 887 057
Kapitał własny (tys. zł)* 1 260 719 1 081 458 2 187 356 2 227 530
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 100 654,626 100 738,800
Zysk na akcję (zł) 0,570 0,243 9,778 0,322
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,116 11,251 21,731 22,112
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej