117,5500 zł
-0,80% -0,9500 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 216 146 161 770 245 514 329 069
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 85 321 52 163 97 304 142 805
Zysk (strata) brutto (tys.) 91 893 61 723 112 247 127 567
Zysk (strata) netto (tys.)* 68 918 44 828 98 889 134 630
Amortyzacja (tys.) 21 914 21 647 51 750 22 120
EBITDA (tys.) 107 235 73 810 149 054 164 925
Aktywa (tys.) 2 252 549 2 196 666 2 230 805 2 276 331
Kapitał własny (tys.)* 1 959 929 1 903 244 1 998 523 2 031 466
Liczba akcji (tys. szt.) 100 738,800 100 738,800 100 738,800 100 770,800
Zysk na akcję (zł) 0,684 0,445 0,982 1,336
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,456 18,893 19,839 20,159
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej