pb.pl
185,8000 zł
6,78% 11,8000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 134 224 92 871 213 314 192 972
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 39 390 16 823 103 589 97 625
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 41 570 19 159 105 762 100 958
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 33 809 14 895 108 880 91 979
Amortyzacja (tys. zł) 8 224 8 084 12 248 9 197
EBITDA (tys. zł) 47 614 24 907 115 837 106 822
Aktywa (tys. zł) 1 136 658 1 208 056 1 404 108 1 524 712
Kapitał własny (tys. zł)* 975 330 994 643 1 105 651 1 202 221
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 96 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,352 0,155 1,133 0,957
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,147 10,348 11,503 12,508
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej