pb.pl
185,8000 zł
6,78% 11,8000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 1999 IV Q 2000 I Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 114 082 0 0 134 535
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 797 0 0 -10 038
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -10 270 0 0 -12 223
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 729 0 0 -13 854
Amortyzacja (tys. zł) 1 0 0 2 609
EBITDA (tys. zł) -10 796 0 0 -7 429
Aktywa (tys. zł) 399 714 425 819 352 181 269 920
Kapitał własny (tys. zł)* 53 947 139 489 77 377 60 571
Liczba akcji (tys. szt.) 9 384,108 9 384,108 9 384,108 9 384,108
Zysk na akcję (zł) -0,504 0,000 0,000 -1,476
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,749 14,864 8,246 6,455
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej