118,5000 zł
-0,17% -0,2000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 197 632 272 985 144 463 273 063
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 43 198 79 416 15 632 94 653
Zysk (strata) brutto (tys.) 37 051 78 814 16 400 86 841
Zysk (strata) netto (tys.)* 32 487 72 561 16 342 87 518
Amortyzacja (tys.) 27 809 27 587 27 272 22 062
EBITDA (tys.) 71 007 107 003 42 904 116 715
Aktywa (tys.) 2 887 057 2 158 735 2 148 080 2 158 735
Kapitał własny (tys.)* 2 227 530 1 894 356 1 833 522 1 894 356
Liczba akcji (tys. szt.) 100 738,800 100 738,800 100 738,800 100 738,800
Zysk na akcję (zł) 0,322 0,720 0,162 0,869
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,112 18,805 18,201 18,805
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej