pb.pl
185,8000 zł
6,78% 11,8000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 92 999 67 167 127 300 80 878
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 33 402 18 294 32 810 20 495
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 37 433 20 148 36 290 22 670
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 29 538 15 487 41 417 17 731
Amortyzacja (tys. zł) 1 164 1 114 13 171 8 931
EBITDA (tys. zł) 34 566 19 408 45 981 29 426
Aktywa (tys. zł) 1 013 387 1 025 968 1 126 838 1 145 621
Kapitał własny (tys. zł)* 940 280 958 832 1 002 864 1 023 562
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 96 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,307 0,161 0,431 0,184
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,782 9,975 10,433 10,649
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej