pb.pl
185,8000 zł
6,78% 11,8000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 155 482 84 889 123 613 75 435
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 89 417 43 170 54 714 27 899
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 89 436 44 459 56 702 29 157
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 73 390 35 731 45 890 22 892
Amortyzacja (tys. zł) 1 167 1 268 1 287 1 186
EBITDA (tys. zł) 90 584 44 438 56 001 29 085
Aktywa (tys. zł) 901 996 930 386 981 513 999 992
Kapitał własny (tys. zł)* 796 373 834 465 882 899 908 628
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 96 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,764 0,372 0,477 0,238
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,285 8,681 9,185 9,453
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej