118,5000 zł
-0,17% -0,2000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe - CDPROJEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 192 972 171 026 104 518 1 670 347
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 97 625 58 459 28 517 972 776
Zysk (strata) brutto (tys.) 100 958 59 891 27 755 976 308
Zysk (strata) netto (tys.)* 91 979 54 778 23 382 980 009
Amortyzacja (tys.) 9 197 9 000 8 710 240 852
EBITDA (tys.) 106 822 67 459 37 227 1 213 628
Aktywa (tys.) 1 524 712 1 597 103 1 604 116 2 890 299
Kapitał własny (tys.)* 1 202 221 1 260 719 1 081 458 2 183 177
Liczba akcji (tys. szt.) 96 120,000 96 120,000 96 120,000 100 654,626
Zysk na akcję (zł) 0,957 0,570 0,243 9,736
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,508 13,116 11,251 21,690
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej